در حال بارگذاری ...

زمان برگزاری : یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۸ صبح

مکان برگزاری : بوشهر ، پارک علم و فن آوری خلیج فارس

شرکت های ارائه دهنده پهپادهای کشاورزی